Matematik og statistik - Side 2
Introduktion Statistisk signifikans refererer til mindre chance for samplingfejl, der påvirker middelforskellene. Statistisk betydning kommer inden for de anvendte data og analytikerens tillid til resultatet. Med andre ord, den statistiske...
Introduktion Standard Deviation (SD) og Standard Error (SE) er tilsyneladende lignende terminologier; de er imidlertid begrebsmæssigt så forskellige, at de næsten udskiftes i statistiklitteraturen. Begge termer er normalt forudgående med...
Forskel mellem matrixliste og linket liste Inden vi kommer ind på de faktiske forskelle, så lad os lære, hvad de virkelig er? Hvad er et sæt? Vi er kommet over...
Serie vs rækkefølge Udtrykkene "serie" og "rækkefølge" bruges ofte om hverandre i almindelig og ikke-formel praksis. Imidlertid er disse udtryk meget forskellige fra hinanden med hensyn til matematiske og videnskabelige...
Forklaring I statistik refererer udtrykket prøveudtagning til valg af en del af samlede statistiske data med det formål at indhente relevant information om helheden. Samlet eller hel statistisk information om...
Matematikere har udviklet systemer til at specificere, hvordan et bestemt antal adskiller sig fra et andet. Ligesom andre koncepter overlapper talkategorier hinanden. Da reelle tal inkluderer alle rationelle tal som...
Udtrykket "tal" bringer vores tanker op til, hvad der generelt klassificeres som positive heltalværdier større end nul. Andre klasser af numre inkluderer hele tal og fraktioner, kompleks og reelle tal...
Sats vs forhold I studiet af matematik, statistik og erhverv møder man sådanne udtryk som "rate" og "ratio." Mens de begge begge refererer til forholdet mellem to eller flere ting...
Kvalitative data kontra kvantitative data I studiet af statistikker er hovedfokuset på indsamling af data eller information. Der er forskellige metoder til indsamling af data, og der er forskellige typer...
Process kapacitet Process kapacitet og maskine kapacitet funktion i to helt forskellige områder. Processkapacitet vedrører mere produkter og produktionsprocesser, mens maskinfunktionen fokuserer på selve maskinerne. Processkapacitet er en statistisk bevægelse...